WITAMY NA NASZEJ STRONIE!

BIULETYN INFORMACYJNY


Polska Szkoła w Los Angeles jest organizacją istniejącą od 1952 roku.


Nowy rok szkolny rozpoczyna się w sobotę 9 września 2017 o godzinie 10.00.

​Nowy rok katechetyczny rozpoczyna się w niedzielę 10 września 2017 o godzinie 10.30.

​Zapisy dzieci i młodzieży na katechezę - w biurze parafialnym.


Zapisy do szkoły są dobrowolne, lecz wymagają spełnienia kilku warunków 


1. Szkoła jest przeznaczona dla dzieci polskiego pochodzenia.

2. Jest przeznaczona głównie dla dzieci mówiących w domu po polsku i wychowywanych w atmosferze kultury polskiej.

3. Wymaga się właściwej postawy moralnej i kulturalnego zachowania w szkole.

4. Przez wypełnienie i podpisanie aplikacji rodzice uznają wymagania szkoły i podporządkowują się regulaminowi i Zarządowi szkoły.


Czas nauki


W każdą sobotę zajęcia szkolne odbywają się w godzinach od 10.00 do 14.00 z przerwą na lunch od godziny 12.00 do 12.35.

Rok szkolny trwa od września do czerwca. Dzieci uczą się języka polskiego, historii i geografii.

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć podajemy w KALENDARZU SZKOLNYM.

Wszystkie klasy prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Dzieci należy przywozić regularnie i punktualnie.

Proszę pamiętać o zabieraniu przyborów szkolnych.


Podział na klasy


Klasa 0 - dla dzieci od 4 lat (ukończone przed 1 września) do 6 lat

Klasy 1-8 - dla dzieci z promocją z poprzedniej klasy i nowych uczniów z odpowiednią znajomością języka polskiego

Egzamin z języka polskiego

W roku szkolnym 2006/07 Szkoła Polska otworzyła dodatkową ósmą klasę dla dzieci pomiędzy 13 i 16 rokiem życia. Klasa ósma ma na celu przygotowanie dzieci do akredytowanego w szkołach amerykańskich egzaminu z języka polskiego.


Opłaty za naukę


$50 - miesięczna opłata za jedno dziecko ($150 za kwartał)

$30 - miesięczna opłata za każde następne dziecko ($90 za kwartał)

$40 - opłata wpisowa za każde dziecko (pokrywa podręczniki i inne materiały), członkowie PNA mają 50% zniżki (tylko za wpisowe)

$15 - ubezpieczenie dziecka

Opłaty powinny być uregulowane kwartalnie przed rozpoczęciem kwartału lub z góry za cały rok szkolny.


Obowiązki rodziców


Do rodziców należy odpracowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej 15 godzin lub $225 na rzecz szkoły:

- 4 godziny w "Kawiarence" lub $60

- 30 minut - dyżur podczas lunchu

- 10 godzin i 30 minut - inne prace społeczne. Poza tym każda rodzina zobowiązana jest do wsparcia Zabawy Serduszkowej, dochodowej imprezy, która w znacznym stopniu wspiera budżet szkoły.


Polska Szkoła uroczyście obchodzi Święto 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja, rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Jasełka, Święcone, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Nauczyciela oraz rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.