WITAMY NA NASZEJ STRONIE!

 

Polska Macierz Szkolna w Los Angeles

zaprasza na program świąteczny:

JASEŁKA

w sobotę 16 grudnia 2017 roku o godzinie 10.30 w Sali Parafialnej

Szanowni Rodzice! Święty Mikołaj prosi o przyniesienie po jednej paczce/prezencie dla dziecka i pozostawienie jej w klasie 0.

Paczki przyjmowane będą od godziny 10.00 do 10.25

UWAGA: Rozpoczęcie zajęć szkolnych po świętach nastąpi 6 stycznia 2018 roku.

OGŁOSZENIA

Egzamin LOTE – LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH

Przeprowadzany w naszej szkole od roku szkolnego 2006/2007

 Kto może przystąpić do egzaminu ?

 Podchodzący  do egzaminu z języka polskiego musi spełniać dwa warunki: być uczniem 9, 10, 11 lub 12

 klasy amerykańskiego  liceum i  udokumentować, że wystarczająco długo  uczył się języka polskiego.

Dzieci urodzone w USA muszą wykazać, że uczęszczały do szkoły polonijnej co najmniej osiem lat (więcej informacji - naciśnij tutaj).


Więcej informacji na temat egzaminu (naciśnij tutaj)