WITAMY NA NASZEJ STRONIE!

Egzamin LOTE – LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH

Przeprowadzany w naszej szkole od roku szkolnego 2006/2007

 Kto może przystąpić do egzaminu ?

 Podchodzący  do egzaminu z języka polskiego musi spełniać dwa warunki: być uczniem 9, 10, 11 lub 12

 klasy amerykańskiego  liceum i  udokumentować, że wystarczająco długo  uczył się języka polskiego.

Dzieci urodzone w USA muszą wykazać, że uczęszczały do szkoły polonijnej co najmniej osiem lat (więcej informacji - naciśnij tutaj).


Więcej informacji na temat egzaminu (naciśnij tutaj)

OGŁOSZENIA