WITAMY NA NASZEJ STRONIE!

HISTORIA POLSKIEJ SZKOŁY


     Zalążki działalności edukacyjnej kalifornijskiej Polonii wiążą się oficjalnie z rokiem 1905, w którym to polska młodzież założyła własną organizacje-Towarzystwo „Czytelnika”. Spotkania odbywały się dość regularnie, w programie których było zapoznawanie się z literaturą i pracami polskich pisarzy i poetów.

    W roku 1908 zostaje założony pierwszy Dom Polski na rogu Lima i Vernon Avenue. Tam również rozpoczęły się pierwsze zajęcia szkolne dla polonijnej dziatwy prowadzone przez Olgę Bukowską, przyjaciółkę Heleny Modrzejewskiej.

Wybuch drugiej wojny światowej w 1939 roku jeszcze bardziej umacnia Polonię w Los Angeles, która ani na chwilę nie zapomina o utrzymywaniu polskiego ducha, polskiej mowy i kultury. Powstają pierwsze próby zorganizowania grupowego nauczania języka polskiego, które jednak w większości przypadków ograniczają się do nieregularnych spotkań dzieci w wąskich kręgach towarzyskich.

     W roku 1940, przy Polskim Kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla, przy 52-ej i Tower Avenue, z inicjatywy i pod kierownictwem ks. proboszcza Krzemińskiego i sióstr Franciszkanek z Ohio, powstała pierwsza Polska Szkoła Codzienna.

Dzięki finansowemu wysiłkowi całej Polonii i żmudnej pracy wielu wybitnych działaczy społecznych, w roku 1944 zakupiono obszerną własność przy ulicy 3424 West Adams Blvd. Była to nowa siedziba Parafii, której nazwa została zmieniona na Polski Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Jasnogórskiej. Tutaj również, w tym samym roku, przeniesiono działalność szkoły parafialnej. Szkoła istniała aż do 1949 roku, kiedy to ze względu na brak sióstr nauczycielek, Przełożona Sióstr Franciszkanek odwołała je na wschód.

    W roku 1952, z inicjatywy Zofii Wojciechowskiej, żony ppłk i szefa sztabu lotnictwa w latach 1940-42, Zygmunta Wojciechowskiego, zostaje założona nowa Polska Szkola Sobotnia.W krótkim czasie po zawiązaniu się Szkoły wybrano Zarząd Koła Rodzicielskiego, w którym znalazł się inż. Władysław Wielkoszewski, człowiek o wielkiej energii, umiejący patrzeć w przyszłość. Zaproponował on stworzenie w Los Angeles Polskiej Macierzy Szkolnej na wzór organizacji polonijnych działających w Anglii. Pomysł ten został zrealizowany w 1953 roku, kiedy to Polska Szkoła Sobotnia przyjmuje nazwę Polskiej Macierzy Szkolnej.

    Urządzeniem i siedzibą szkoły zajął się ówczesny proboszcz ks. Krzemiński, który użyczył pomieszczeń na terenie parafii. W krótkim czasie Szkoła stała się tak popularna, że pomieszczenia parafialne okazały się niewystarczające i przez pewien okres lekcje odbywały się w Domu Polskim na Bonnie Brea.

    Po śmierci księdza Krzemińskiego w 1954 roku protektorat nad Polską Szkołą, przejmuje nowy ks. proboszcz Stanisław Jureko. Dzięki jego wysiłkom i ofiarności parafian, w 1956 roku, nowo wybudowany kościół projektu inż. Jerzego Szeptyckiego zostaje poświęcony i oddany do użytku, co jeszcze w większym stopniu przyczyniło się do wzrostu frekwencji dzieci uczęszczających do Polskiej Szkoły.

    Od 1961 roku organizowane były Szkolne Kolonie Letnie, których pomysłodawcą był ówczesny prezes szkoły pan Zbigniew Kowalski.

    W 1963 roku, gdy spora grupa młodzieży ukończyła 4-ty (ostatni) rok sobotniej szkoły, grono rodziców postanowiło kontynuować kształcenie tej młodzieży w zakresie historii i literatury polskiej. Zrzeszona grupa spotykała się raz albo dwa razy w miesiącu i przyjęła nazwę “Klubu Książki Polskiej”.

    Od 1972 roku ze Szkołą Polską związana była dr Franciszka Tuszyńska, dzięki której opracowany został nowy program zajęć, co z kolei wpłynęło na wprowadzenie poprawek do statutu organizacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej. Zadaniami zreorganizowanej szkoły stały się między innymi: a) uczenie i rozszerzenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie

b) poznawanie polskiej historii i nauka geografii

c) krzewienie polskiej kultury i utrzymywanie jej dziedzictwa narodowego.

    Rok 1990 przynosi znaczne zmiany w strukturze organizacyjnej szkoły. Z inicjatywy kierowniczki pani Franciszki Tuszyńskiej Polska Szkoła zostaje zarejestrowana w stanie Kalifornia, jako niezależnie działająca, wolna od podatków organizacja (Polish Alma Mater Inc., non-profit organization).

    Zgodnie z życzeniem założycieli, Szkoła Polska jest placówką etniczną. Chodzą do niej dzieci, które znajomość języka polskiego wyniosły z domu rodzinnego, a w szkole język ten szlifują oraz zdobywają wiedzę z zakresu kultury, geografii, historii i literatury polskiej.

    Do Polskiej Szkoły przeciętnie uczęszcza ponad 100 dzieci. Zajęcia prowadzone są w ośmiu klasach, a dla najmłodszych zorganizowana jest klasa zerowa.

    Dzięki głębokiemu zaangażowaniu nauczycieli i rodziców, Polska Szkoła zapuściła mocne korzenie w tutejszej społeczności.