WITAMY NA NASZEJ STRONIE!


PLAN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH


W soboty od godziny 10.00 do 14.00

Rok szkolny 2019/20

 

1. Rodzice podpisują listę obecności na początku i pod koniec lekcji. Uczniowie kl.VI, VII i VIII podpisują listę osobiście.


2. Po skończonych lekcjach dzieci pozostają w klasie pod opieką Nauczycielki do momentu podpisania listy przez Rodzica lub Opiekuna. Z dniem 7 września 2013 r. Rodzice i Opiekunowie mają obowiązek odbierania uczniów z klasy, w której mają zajęcia.


3. W przypadku braku podpisu, Nauczycielka zgłasza problem Dyrekcji Szkoły w celu skontaktowania się z Rodzicami.


4. Dzieci zapisane do szkoły korzystają tylko i wyłącznie z toalet, które są dla nich wyznaczone, natomiast Rodzice i Opiekunowie używają toalety w budynku parafialnym-wejście od GROTY.


5. Podczas zajęć lekcyjnych młodsze dzieci z klasy 0 i 1 idą do toalety z asystentką, natomiast starsze dzieci, które wyszły do toalety, a nie wróciły w krótkim czasie, Nauczycielka zgłasza Dyrekcji w celu sprawdzenia.


6. Brama pomiędzy parkingami jest zamykana na okres zajęć szkolnych tj. od godz.10.15 do 14.00, tylko Zarząd lub Dyrecja Szkoły upoważnione są do otwierania bramy w nagłych przypadkach. Na czas lunchu zamykane będą również sale lekcyjne kl. VI, VII i VIII.


7. Podczas lunchu Rodzice lub Opiekunowie (osoby ubrane w zielone kamizelki), pełnią dyżur przy schodach i toaletach.


8. Podczas dużej przerwy dzieci jedzą posiłek i odpoczywają z Rodzicami lub Opiekunami.


9. Nauczycielka natychmiast zgłasza Dyrekcji samowolne wyjście dziecka z klasy lub nieobecność ucznia po przerwie.


10. W przypadku wcześniejszego opuszczenia szkoły przez ucznia, Rodzic lub Opiekun informuje Nauczycielkę i podpisuje listę.


11. Pedagodzy szkoły jak i Nauczycielki na zastępstwach wezmą udział w szkoleniu archidiecezjalnym na temat bezpieczeństwa w szkołach znajdujących się na terenie Parafii.


12. Nauczycielki na zajęciach, a Rodzice w domu mają obowiązek omówienia powyższego planu z dziećmi.


Powyższe zalecenia otrzymują do wiadomości i przestrzegania: Nauczycielki, Rodzice, Zarząd i Dyrekcja Szkoły.